Mitä on Voicefulness?

Voicefulnessissa käytetään lähtökohtana omaa ääntä, jonka avulla harjoitetaan läsnäoloa, kehotietoisuutta, rentoutta, vireystason säätelyä ja tunneilmaisua. Tavoitteena on hyväksyvä suhde omaan ääneen ja kehoon. Voicefulness tähtää äänen ja kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Voicefulness on äänessä olemisen asenne pikemmin kuin äänentuoton menetelmä. Siinä ei opetella tiettyä äänentuoton tekniikkaa vaan harjoitetaan sellaista äänessä olemista, jossa voit…

* nauttia omasta äänestäsi ja kehostasi
* luottaa omaan ääneesi ja kehoosi
* ilmaista itseäsi luontevasti

Lähtökohtana on ajatus, että keho ei ole instrumentti vaan elävä ja tunteva kokonaisuus. Asettumalla läsnäolevaksi kehoon kokemus omasta äänestä muuttuu ja ääni löytää luontevasti paikkansa kehosta.

Ääni elävöittää kehoa. Ääntä tuotetaan kehon äänentuottoelimistön liikkeillä. Ääni voi houkutella myös muualle kehoon liikettä. Ääni värähtelee kehon onteloissa ja kudoksissa. Äänen värähtelyä aistimalla voi oppia aistimaan myös kehoa, sen jännityksiä ja asentoa sisältäpäin.

Kenelle Voicefulness on tarkoitettu?

Voicefulness ei vaadi musiikillisia taitoja tai aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänen hyvinvointia lisäävistä mahdollisuuksista.

Voicefulness voi sopia sinulle erityisen hyvin, jos

* kärsit kehon jännityksistä
* jännität esiintymistä
* olet epävarma äänestäsi
* olet erityisherkkä
* käytät ääntä työssäsi (opettajat, myyjät, näyttelijät jne.)
* olet laulaja tai laulunharrastaja
* olet istumatyöläinen

Mitä kurssilla tehdään?

Voicefulness-kurssilla ei tarvitse tuottaa “oikeanlaista” ääntä. Riittää että tekee omaa ääntä. Harjoitukset tehdään ryhmässä, yleensä istuen tai seisten. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä. Opetukseen ei kuulu minkäänlainen äänen kriittinen kuuntelu tai arviointi. Tärkein anti on se, mitä kukin kokee omassa kehossaan.

Harjoitukset koostuvat kehotietoisuuden ja kuuntelemisen harjoittamisesta sekä yksinkertaisista äänteistä ja vapaasta äänestä. Harjoitusten avulla opitaan havainnoimaan kehon sisäistä tilaa, äänen värähtelyä kehossa ja tunteiden liikehdintää. Kurssilla opittua asennetta voi ottaa myöhemmin mukaan myös omaan puheeseen ja laulamiseen. Tällöin niihinkin voi tulla suorittavan asenteen tilalle äänessä olemisen ilo.

Kurssilla keskustellaan ja jaetaan kokemuksia. Jokainen voi osallistua keskusteluihin ja harjoituksiin juuri siinä määrin, kuin itsestä tuntuu hyvältä. Saa olla myös hiljaa. Läsnäoleva kuunteleminenkin on tärkeä osa Voicefulnessia.

Lue Voicefulnessin kehittäjästä ja kouluttajasta täältä.

Jaa artikkeli
Jaa Facebookissa!
Jaa Twitterissä!
Jaa Google Plussassa!
Jaa Linkedinissä!