LÄSNÄOLOA ÄÄNESSÄ...

...ÄÄNEN VÄRÄHTELYÄ KEHOSSA
Voicefulness on läsnäolon ja kehotietoisuuden harjoittamista oman äänen avulla. Se ei vaadi erityisiä äänellisiä taitoja. Huomio on äänen, tunteiden ja kehon aistimusten hyväksymisessä.