top of page

LÄSNÄOLOA ÄÄNESSÄ...

...ÄÄNEN VÄRÄHTELYÄ KEHOSSA

VOICEFULNESS®

Voicefulness® on läsnäolon ja kehotietoisuuden harjoittamista
oman äänen avulla. Se ei vaadi erityisiä äänellisiä taitoja.
Huomio on äänen, tunteiden ja kehon aistimusten hyväksymisessä.

bottom of page