Mitä Voicefulness-kurssilla tehdään?

Voicefulness-kurssilla ei tarvitse tuottaa “oikeanlaista” ääntä. Riittää että aistii omaa ääntään avoimin mielin. Opetukseen ei kuulu minkäänlainen äänen kriittinen kuuntelu tai arviointi. Tärkein anti on se, mitä kukin kokee omassa kehossaan.

Harjoitukset tehdään ryhmässä istuen, seisten, makuulla tai liikkuen. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä.

Harjoitukset koostuvat kehotietoisuuden ja kuuntelemisen harjoittamisesta sekä yksinkertaisista äänteistä ja vapaasta äänestä. Harjoitusten avulla opitaan havainnoimaan kehon sisäistä tilaa, äänen värähtelyä kehossa ja tunteiden liikehdintää.

Kurssilla opittua asennetta voi ottaa myöhemmin mukaan myös omaan puheeseen ja laulamiseen. Tällöin niihinkin voi tulla suorittavan asenteen tilalle äänessä olemisen ilo.
 

Kurssilla saat tietoa äänestä, kehosta, tunteista ja tietoisuudesta sekä niiden yhteydestä. Lisäksi keskustelemme ja jaamme kokemuksia. Jokainen voi osallistua keskusteluihin ja harjoituksiin juuri siinä määrin, kuin itsestä tuntuu hyvältä. Saa olla myös hiljaa. Läsnäoleva kuunteleminenkin on tärkeä osa Voicefulnessia.

Kuka on Voicefulnessin kehittäjä ja kouluttaja?