top of page

PERUSKURSSI
Voicefulness® - tietoista läsnäoloa äänessä

Voicefulness-kurssilla rauhoitumme aistimaan omaa kehoa ja ääntä ilman suorituspaineita. Kukin keskittyy omaan kokemukseensa ja samalla voimme huomata, miten ryhmän yhteinen ääni kannattelee ja hoitaa. Ääni avaa kehon rajat ja luo yhteyttä itseen ja muihin.
wix rinkula 001.png

Toteutus

Voicefulness®-koulutuksessa harjoitamme hyväksyvää läsnäoloa ja kehotietoisuutta oman äänemme avulla. Lisäksi opimme, miten ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsimme lähestymistapoja ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen ja kehon hyväksymiseen.

 

Voicefulness-harjoituksissa kokeilemme, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja jännitysten purkamiseen. Äänen lisäksi käytämme osassa harjoituksia myös hellävaraista liikettä. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita. 

Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä ryhmän äänten tukemana. Koulutuksen luento-osuuksissa pohdimme kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Lisäksi jaamme kokemuksia keskustellen.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään omaa ääntään läsnäolon taidon sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Erityisen hyvin kurssi sopii esimerkiksi istumatyöläisille, lihasten jännityksistä kärsiville, erityisherkille ja omasta äänestään epävarmoille. 

Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta. 

Voicefulness soveltuu esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, valmentajille, kehollisten menetelmien ohjaajille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille, muusikoille sekä muille kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville. 

Koulutuksen tavoitteet

  • Opit hyödyntämään omaa ääntäsi läsnäolon taidon ja kehotietoisuuden vahvistamisessa sekä vireystason säätelyssä.

  • Löydät keinoja oman kehollisen turvan tunteen lisäämiseksi haastavissakin äänenkäytön tilanteissa.

  • Pystyt havainnoimaan kehosi tuntemuksia ja tunteita pyrkimättä muuttamaan niitä.

  • Osaat tunnistaa omia ilmaisullisia lukkojasi, pystyt hyväksymään oman äänesi syvemmin ja saat kokemuksen siitä, miltä tuntuu tuottaa ääntä ilman suorituspaineita.

  • Ymmärrät ihmisäänen toiminnan perusperiaatteet ja tiedät, miten äänellä voi vaikuttaa hyvinvointiin.

  • Saat työkaluja äänen hyödyntämiseksi omassa työssäsi erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

  • Opit tietoista äänessä olemisen asennetta, joka toimii hyvänä pohjana myös puhe- ja lauluäänen kehittämisessä.

Onko sinulla kysyttävää kursseista?

Ota yhteyttä minuun sähköpostitse info@voicefulness.fi tai yhteyslomakkeella, joka löytyy täältä.

 

Ehdota koulutusta oppilaitokselle

Voit halutessasi ehdottaa Voicefulness-kurssia paikkakuntasi kesäyliopistolle, kansalaisopistolle tai muulle oppilaitokselle.

 

Kursseja ovat aiemmin järjestäneet mm.: Kansalaisfoorumi, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Kauniaisten kansalaisopisto, Kristiinankaupungin kansalaisopisto. 

 

Tilaa koulutus

Voit tilata Voicefulness-kurssin tai räätälöidyn koulutuksen yrityksellesi, yhdistyksellesi tai yksityiselle ryhmälle. Koulutus toimii hyvin ammatillisena täydennyskoulutuksena tai työhyvinvointipäivän ohjelmana. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Katso tulevien kurssien ajankohdat ja lue aiempien osallistujien kokemuksia!
bottom of page