top of page

JATKOVALMENNUS
Voicefulness® - jatkovalmennus

Voicefulness-jatkovalmennuksessa syvennämme omaa äänellistä kokemustamme ja tutkimme kehollista maailmassa olemistamme. Äänen ja liikkeen avulla opimme tunnistamaan ja säätelemään erilaisia läsnäolon, vitaalisuuden ja vireyden tiloja kehossamme.
wix rinkula 001.png

Toteutus

Koulutus toteutetaan pienryhmävalmennuksena, jonka teemoina ovat läsnäolo ja poissaolo, äänellinen toimijuus, elävyyden kokemus sekä yhteys ja erillisyys. Lähestymme näitä teemoja monipuollisin ääni- ja liikeharjoituksin, jotka auttavat meitä säätelemään vireystilaamme sekä lisäämään hyväksyvää läsnäoloa ja turvan tunnetta kehossamme.  Aktivoimme harjoituksin myös toimijuuden ja elävyyden kokemusta sekä avaamme yhteyttä niin itseemme kuin muihinkin.

 

Harjoitukset perustuvat kehityspsykologian, polyvagaalisen teorian, musiikkiterapian, laulun- ja tanssintutkimuksen sekä kehollisten filosofioiden ajatuksiin ihmisestä aistivana, liikkuvana, äänellisenä ja sosiaalisena olentona. Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja keskustelemme valmennuksen teemoista pohtien niiden merkitystä omassa elämässämme ja kokemuksessamme.

Mitä opit Voicefulness® -jatkovalmennuksessa?

  • Tunnistat erilaisia läsnäolon ja poissaolon laatuja omassa kehotietoisuudessasi ja opit turvallisia keinoja kehoon palaamiseksi.

  • Opit vahvistamaan omaa tilaasi, rajojasi, turvan tunnettasi ja äänellistä toimijuuttasi.

  • Pystyt aktivoimaan elävyyden kokemustasi äänen ja liikkeen avulla. 

  • Tunnistat erilaisia vitaalisuuden muotoja omassa liikkumisessasi ja äänenkäytössäsi sekä ymmärrät niiden merkityksen hyvinvointiisi.

  • Laajennat omaa äänellistä ja liikkeellistä ilmaisuasi ja löydät niihin virtaavuutta, vaivattomuutta, herkkyyttä ja luovuutta.

  • Lisäät ymmärrystäsi siitä, miten ympäristön ja muiden ihmisten äänet, liikkeet ja rytmit vaikuttavat sinuun ja millä tavoin reagoit niihin.

  • Löydät uusia keinoja yhteyden luomiseksi suhteessa itseesi, muihin ihmisiin ja maailmaan.

Kenelle?

Valmennus on suunniteltu Voicefulness-kurssin käyneille, jotka haluavat syventää kehollis-äänellistä kokemustaan, aktivoida luovuuttaan sekä vahvistaa sisältä käsin kumpuavaa toimijuuttaan. Koulutus sopii erityisesti heille, jotka haluavat lähestyä elämäänsä liittyviä kysymyksiä turvallisesti pienessä ryhmässä ja löytää uudenlaista ymmärrystä omaan keholliseen ja äänelliseen maailmassa olemiseensa.

Valmennus tarjoaa luovia menetelmiä, joita osallistujat voivat hyödyntää myös omassa työssään erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Lähestymistavat soveltuvat esimerkiksi terapeuteille ja muille hyvinvointityön ammattilaisille, opettajille, valmentajille, luovien ryhmien vetäjille, kehollisten menetelmien ohjaajille, laulajille, laulunopettajille, näyttelijöille jne.

Kysyttävää tästä valmennuksesta?

Ota yhteyttä: Yhteystiedot

Katso tulevat kurssit kalenterista!
bottom of page