top of page

MITÄ ON VOICEFULNESS?

Voicefulnessissa käytetään lähtökohtana omaa ääntä, jonka avulla harjoitetaan läsnäoloa, kehotietoisuutta, vireystason säätelyä ja tunneilmaisua. Tavoitteena on hyväksyvä suhde omaan kehoon ja ääneen. Voicefulness tähtää kehon ja mielen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
wix rinkula 001.png

Voicefulness on äänessä olemista

Voicefulness on äänessä olemisen asenne pikemmin kuin äänentuoton menetelmä. Siinä ei opetella tiettyä äänentuoton tekniikkaa vaan harjoitetaan sellaista äänessä olemista, jossa voit…
 

  • kokea olevasi turvallisesti läsnä omassa kehossasi

  • havainnoida oman kehosi aistimuksia ja tunteitasi pyrkimättä muuttamaan niitä

  • lähestyä kehon jännityksiä ja kipuja lempeästi

  • lisätä omaa hyvinvointiasi ja elävyyden kokemustasi

  • nauttia omasta äänestäsi ilman suorituspaineita

  • ilmaista itseäsi luontevasti

Ääni tuo elävyyden tunnetta kehoon

Ääni värähtelee kehon onteloissa ja kudoksissa. Äänen värähtelyä aistimalla voit oppia aistimaan myös kehoa, sen jännityksiä ja asentoa sisältäpäin.

Ääni tuo myös elävyyden tunnetta kehoon. Äänentuoton liikkeet aktivoivat kehoa ja auttavat vapauttamaan kehon staattista asentoa ja jännityksiä. Äänen ja siihen liittyvän hengityksen avulla voit myös rauhoittaa tai aktivoida hermostoasi.

Asettumalla ääneen hyväksyvästi ja uteliaasi kokemus omasta äänestä voi muuttua. Kun ääni pääsee luontevasti löytämään paikkansa kehosta, voit huomata että äänen tuottaminen muuttuukin äänessä olemiseksi. Kehon ja mielen, sisä- ja ulkopuolen sekä minun ja muiden välinen erillisyys muuttuu yhteyden kokemukseksi.

Kenelle Voicefulness sopii?
bottom of page